Skip to content

Personuppgiftslagen (523/99) 10 § Registerinformation

1. Registratorn

Mepratuote Oy (FO-nummer: 2735806-1)

Kaviokuja 8

20380 Åbo

Telefon: 02-2750111

2. Registerhanteraren

Maria Vira

E-post: [email protected]

3. Namn på registret

Mepratuote Oy kundregister

4. Registerändamål

Kundregistret används för underhåll av kundrelationer, orderhantering och arkivering. Webbeställning kräver inte registrering i kunddatabasen.

Informationen kan också användas för Mepratuote Oy:s affärsutveckling, liksom direktreklam som ger information om Mepratuote Oy:s webbshopnyheter etc. om kunden tillåter det för e-maill-marknadsföring utan att ge någon information till tredje part. Behandling av personuppgifter enligt vad som är tillåtet enligt lag och inom de gränser som krävs.

5. Information om registerdata

Registret kan hanteras med följande information:

6. Vanliga informationskällor

Personuppgifter samlas in från webbshopens datasystem. Den registrerade kundens inköpsuppgifter samlas in från det elektroniska systemet. Personuppgifter kan också samlas in och uppdateras personuppgifter om de myndigheter som erbjuder tjänster och företag.

7. Utlämnande av information och överföring av information

Mepratuote Oy kommer inte att lämna ut några uppgifter till tredje part. Uppgifterna kan endast användas för direktmarknadsföring om kunden tillåter det.

8. säker data

De elektroniskt lagrade kundpersonuppgifterna skyddas av säkerhetsbranschens allmänt godtagbara tekniska hjälpmedel, såsom brandväggar och lösenord. Alla kunduppgifter är berättigade till endast de anställda som arbetar på uppdrag av rätten att behandla kunduppgifter. Varje användare har sitt eget användarnamn och lösenord för systemet.

9. Kundens rätt till inspektion av insamlade uppgifter

Kunden har enligt finsk lag rätt att kontrollera alla lagrade personuppgifter. Rätten till inspektion måste göras skriftligen och undertecknas. Begäran måste skickas till den adress som anges i punkt 1.

Om den registrerade informationen är felaktig kan kunden be registeransvarig att korrigera uppgifterna. Kunden har rätt att förbjuda användningen av alla personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål, reklam, telemarketing och annan direktmarknadsföring samt marknadsundersökningar och kan göras via telefon, e-post eller post.

sv_SESwedish
X