Kaviokuja 8 FIN-20380 TURKU
Mån - fre 7.30 - 16.00
HemRegisterbeskrivning

Registerbeskrivning

Registerbeskrivning och registerbeskrivning för skydd av personuppgifter (GDPR) i enlighet med 10 § i personuppgiftslagen (523/99).

1. Controller

Mepratuote Oy (företagsnummer: 2735806-1)
Kaviokuja 8
20380 TURKU

Telefon: 02-2750111

2. Registeradministratören

Maria Vira
E-post: maria.vira(at)mepratuote.fi

3. Namnet på registret

Mepratuote Oy:s kundregister

4.1 Syftet med behandlingen av personuppgifter

Mepratuote Oy:s kundregister används för hantering av kundrelationer, orderhantering, arkivering och spårning. Det krävs ingen registrering för att göra en beställning.

Mepratuote Oy samlar endast in information som är nödvändig för verksamheten och för vilken kunden har gett sitt samtycke. Samtycket genereras automatiskt när kunden beställer, köper eller reserverar produkter eller tjänster från Mepratuote Oy:s webbutik eller butik. Det krävs ingen registrering för att göra en beställning. Personuppgifter behandlas inom de gränser som tillåts och krävs enligt personuppgiftslagen.

Uppgifterna kan också användas för att rikta Mepratuote Oy:s direktmarknadsföring när kunden har anmält sig till nyhetsbrevet och vill att det ska skickas till den e-postadress han/hon uppgett. Kunden kan när som helst återkalla sitt samtycke till marknadsföring via e-post. Återkallelsen kan göras per telefon, e-post, brev, kundkonto (om det är registrerat) eller via länken längst ner i e-postmarknadsföringsbrevet.

5. Datainnehåll i registret

Registret får behandla följande uppgifter och eventuella ändringar av dem:

 • Företagets namn och organisationsnummer, om det rör sig om företagskunder.
 • personens för- och efternamn
 • Postadress
 • telefonnummer
 • E-postadress
 • Användarnamn och lösenord för den registeransvariges elektroniska tjänster.
 • uppgifter om kundens beställning
 • kund- och kontaktrelaterade kontakter, kommunikationer och åtgärder, t.ex. klagomål och efterföljande åtgärder och återkoppling.
 • information om eventuella garantier
 • Information om återvinning.
 • Marknadsföringsåtgärder som riktar sig till den registrerade och den information som ges eller tas emot i samband med dessa.
 • tillstånd och förbud för direktmarknadsföring
 • tekniska uppgifter (t.ex. IP-adress, webbläsare, webbläsarversion) som skickas av den registrerades webbläsare till den registeransvariges server.

6. Regelbundna informationskällor

Personuppgifter samlas in från den registrerade. Uppgifter om den registrerades inköp och beteende samlas in från den registeransvariges kassasystem och elektroniska system. Personuppgifter kan också samlas in och uppdateras från offentliga myndigheter som tillhandahåller personuppgiftstjänster.

7. Utlämnande och överföring av uppgifter

Uppgifterna kan överföras till den registeransvariges register för direktmarknadsföring (t.ex. för e-postmarknadsföring), om inte den registrerade har gett sitt samtycke. Mepratuote Oy säljer inte registeruppgifter.

Mepratuote Oy kan också överföra personuppgifter till följande mottagare i samband med behandling av beställningar och köp som grundar sig på våra avtalsförpliktelser gentemot kunden:

 1. - Logistikföretag och speditörer som hjälper oss att transportera produkter så att vi kan leverera dem. Vi tillhandahåller endast kontaktinformation till dessa mottagare i syfte att skicka försändelser.
 2. - Leverantörer och tillverkare av de produkter vi säljer, som hjälper oss med supporttjänster som reparationer och garantihantering. Vi vidarebefordrar produktinformation och kontaktuppgifter endast vid behov.
 3. - Kreditinstitut, betaltjänster (t.ex. Paytrail) eller banker som tillhandahåller oss betaltjänster.

8. Skydd av registret

Personuppgifter i elektroniskt format skyddas av tekniska medel som är allmänt accepterade inom informationssäkerhetsbranschen, t.ex. brandväggar och lösenord. Tillgången till systemet som innehåller kunduppgifter är begränsad till anställda vars arbetsuppgifter ger dem rätt att behandla kunduppgifter. Varje användare har ett eget användarnamn och lösenord för systemet.

9. Den registrerades rättigheter

Rätt till tillgång och rättelse

Den registrerade har enligt personuppgiftslagen rätt att ta del av de uppgifter som finns i registret om honom eller henne. Alla meddelanden som rör rätten till insyn ska göras skriftligen, undertecknas och skickas till den adress som anges i punkt 1.

Om det finns fel i de registrerade uppgifterna får den registrerade lämna in en begäran om rättelse till den registeransvarige som nämns i punkt 2.

Rätt till förbud

Den registrerade har rätt att förbjuda den registeransvarige att behandla uppgifter om honom eller henne för direktmarknadsföring, distansmarknadsföring och annan direktmarknadsföring, marknadsundersökningar, opinionsundersökningar, insamling av personuppgifter och släktforskning.

Vid vägran eller rättelse kan den registrerade kontakta den registeransvarige som nämns i punkt 2 per telefon, e-post eller post.

sv_SESwedish
X