Mepratuote Oy - samma butik - samma produkter - nytt utseende

Vi uppdaterar ständigt vår webbutik och lägger till nya produkter för att förbättra användarupplevelsen och bättre betjäna våra kunder.

Produktgrupperingen, katalogstrukturen och sökfunktionerna i den nya webbutiken har uppdaterats för att göra det lättare att hitta produkter. Förbättringar kommer också att göras i fråga om kundkontot och orderuppföljning.